Nadějské rybníky - Dobrá vůle, Skutek, Láska a Víra